Buscar
 • Valenciano
 • Ingles
 • Castellano

Enllaç ràpid per a abonar-se

Per a gaudir dels beneficis de Valenbisi durant un any o una setmana, subscriga's ací.

   Abonar-se  

Totes les estacions

Búsqueda de estaciones

PLA D´ESTACIONS VALENBISI

   

   

Avís legal

 

© JCDecaux Espanya, S.L.U., Avinguda d'Aragó 328, 28022 - Madrid. Tots els drets reservats.

1.      JCDecaux Espanya, S.L.U., en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:

 

 • La seua denominació social és: JCDecaux Espanya, S.L.U.
 •  El seu CIF és: B-28104461.
 •  Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Tom 6.121; Foli 70; Llibre 0; Secció 8a; Full M-99.914.
 •  El seu domicili social està en l'Avinguda d'Aragó, núm. 328, 28022 Madrid
 •  Per a comunicar-se amb JCDecaux Espanya, S.L.U., posem a la seua disposició els següents mitjans de contacte: Telèfon 918374100 - Fax 91 837 41 99

2.      JCDecaux Espanya, S.L.U., informa que les web www.valenbisi.es /www.valenbisi.com té com a objecte facilitar, al públic en general, el coneixement de les activitats que esta empresa realitza i dels productes i servicis que presta, transmetent les sol·licituds de compra als servicis comercials que protegixen a JCDecaux España, S.L.U.

3.      JCDecaux Espanya, S.L.U., de conformitat amb el que establix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, garantix la seguretat  i confidencialitat de les dades facilitades pels usuaris.

 

En el marc del servici  prestat, JCDecaux Espanya, S.L.U., responsable del tractament, du a terme un tractament automatitzat de dades personals per a la gestió dels usuaris del sistema de bicicletes compartides VALENBISI de la ciutat de València, de conformitat amb el que disposa la Política de Privacitat de JCDecaux

4.      Els drets de propietat intel·lectual de les webs www.valenbisi.es /www.valenbisi.com i dels distints elements en ell continguts són titularitat de JCDecaux Espanya, S.L.U.

5.      Correspon a JCDecaux Espanya, S.L.U. l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

6.      JCDecaux Espanya, S.L.U. es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol momento  i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la  seua web o en la configuració i presentació d'aquesta.
7.      JCDecaux Espanya, S.L.U. no garantix la inexistència d'errors en l'accés a la web, en el seu contingut, ni que este es trobe actualitzat, encara que desenrotllarà els seus millors esforços  per  a, si és el cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.
8.      Tant l'accés a esta web com l'ús que puga fer-se de la informació continguda en la mateixa, és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. L'usuari serà responsable de totes les accions que realitze amb el seu identificador d'usuari. En concret, serà responsable de triar, com a clau i com a recordatori de la mateixa, contrasenyes i frases robustes, açò és, xifres i lletres i inclús, en els sistemes que ho permeten, signes de puntuació i caràcters especials, difícils d'endevinar. En especial, l'usuari haurà d'evitar triar paraules del diccionari, paraules que estiguen relacionades amb ell mateix (nom de familiar, domicili, data de naixement, etc.) o senzilles d'endevinar (combinacions de noms amb mesos, prefixos i sufixos, etc.). JCDecaux Espanya, S.L.U. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjuí que pogueren derivar-se del dit  accés o ús de la informació.
9.      JCDecaux Espanya, S.L.U. no assumix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als que es fa referència en la web.
10.   JCDecaux Espanya, S.L.U. es titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i servicis, i específicament dels relatius a la marca registrada “valenbisi.es / valenbisi.com”;. Si és el cas, i respecte a les cites de productes i servicis que pogueren realitzar-se de tercers, JCDecaux Espanya, S.L.U. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seua sola menció o aparició en el web l'existència de drets o responsabilitat alguna de JCDecaux Espanya, S.L.U. sobre els mateixos, com tampoc protecció, patrocini, recomanació per part de JCDecaux Espanya, S.L.U
11.   La utilització no autoritzada de la informació continguda en esta web, així com la cessió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de JCDecaux Espanya, S.L.U., donarà lloc a les responsabilitats legalment  establides.
12.   JCDecaux Espanya, S.L.U. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguen produir ni dels possibles danys que puguen causar-se al sistema informàtic de l'usuari (hardware y software) , els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als servicis i continguts de valenbisi.es / valenbisi.com, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.
13.   Les cookies constituïxen una ferramenta empleada pels servidors web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants. Són xicotets arxius de text que enviem al seu ordinador per a mantindre un registre de les seues preferències i recordar-les al seu retorn.
14.   JCDecaux Espanya, S.L.U. utilitza cookies per a facilitar la navegació pel seu Portal i per a obtindre una major eficàcia i personalització dels servicis oferits als usuaris. Les cookies utilitzades per JCDecaux Espanya, S.L.U. permeten emmagatzemar informació sobre les preferències i idioma de l'usuari, a fi de poder mostrar-li continguts i ofertes d'especial interés  d´acord  amb el seu perfil i registrar el nombre de vegades que es mostra a un usuari un determinat  missatge (generalment novetats en el Portal).
15.   L'usuari pot lliurement decidir sobre la implantació o no en el seu disc dur de les cookies empleades per JCDecaux Espanya, S.L.U. L'ús detallat de les cookies, així com la seua gestió per part de l'usuari es troba detallat  en la Política de Cookies de JCDecaux Espanya, S.L.U. disponible en les webs www.valenbisi.es /www.valenbisi.com.
16.   En este sentit, l'usuari pot configurar el seu navegador per a acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per a rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en eixe momento  la seua implantació, o no, en el seu disc dur. Per a això, li suggerim la secció d'ajuda del seu navegador per a saber com canviar la configuració que actualment  usa.
17.   L'accés a esta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris, i suposa acceptar i conéixer les advertències legals, condicions i termes d'ús continguts en ella. Les pàgines web www.valenbisi.es / www.valenbisi.com té el caràcter únicament  informatiu, en conseqüència els articles, productes y/o servicis exposats, així com, si és el cas, els preus indicats, són merament orientatius i el seu ús és exclusiu per als mitjans de comunicació, per la qual cosa en cap moment han de ser considerats com una oferta comercial
18.   L'usuari garantix l'autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comunique tant en l'ompliment dels formularis de registre, si és el cas, com en qualsevol altre moment posterior, sent de la seua responsabilitat  el actualitzar la informació subministrada, de tal forma que reflectisca la seua situació real. L'usuari serà responsable de la inexactitud o falta de veracitat de la informació aportada.
19.   La totalitat del contingut d'este lloc web, ja siguen textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seua estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials  inclosos , accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de JCDecaux Espanya, S.L.U. que l'usuari d'este lloc web ha de respectar
20.   JCDecaux Espanya, S.L.U. no garantix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web o dels servicis que pel mateix es presten i de tots els altres llocs web amb què s'haja establit un enllaç. En conseqüència, JCDecaux Espanya, S.L.U. no serà en cap cas responsable per qualssevol dany  i/o perjuís que puguen derivar-se de:

 

 • La falta de disponibilitat o accessibilitat a la web o continuïtat tècnica del mateix (com ara desconnexions i retards deguts a fallades o avaries telefòniques o informàtiques) .
 • Qualssevol altres danys que pogueren ser causats per motius inherents al no funcionament o al funcionament defectuós de la web o dels llocs amb què s'haja establit un enllaç.
 • Si bé JCDecaux Espanya, S.L.U. actua amb tota la diligència deguda, utilitzant  els mitjans al seu abast i, en especial, determinades aplicacions per a detectar l'existència d'eventuals virus informàtics en la informació que puga introduir-se en el Portal, no garantix l'absència de virus. Per això, JCDecaux Espanya, S.L.U. no es farà responsable de danys i/o perjuís ocasionats als documents i fitxers dels usuaris, a causa de qualsevol vici o defecte del Portal causat per algun virus informàtic
 • JCDecaux Espanya, S.L.U. ha adoptat les mesures necessàries per a protegir els continguts de la web enfront de possibles atacs informàtics. No obstant això, no garantix que estos finalment no es produïsquen i que patisquen alteracions i inclús conseqüències irreparables per als documents y/o fitxers emmagatzemats en els sistemes dels usuaris. De donar-se este cas, és a dir, en cas d'accés no autoritzat, JCDecaux Espanya, S.L.U. no serà en cap cas responsable dels danys i perjuís que pogueren derivar-se

21.   JCDecaux Espanya, S.L.U. no es farà responsable en cap cas de l'ús que els usuaris i/o tercers pogueren fer de la web i dels seus continguts, ni dels danys i perjuís que pogueren derivar-se del mateix. En particular, JCDecaux Espanya, S.L.U. no garantix que els usuaris utilitzen el Portal, els Servicis i els continguts de conformitat amb el present Avís Legal i, si és el cas, amb les altres disposicions i Condicions Particulars que siguen aplicables, ni que ho facen de forma diligent  i prudent. JCDecaux Espanya, S.L.U. no té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustividad y/o autenticitat de les dades que els usuaris proporcionen sobre si mateixos a JCDecaux Espanya, S.L.U. i a altres usuaris
22.   JCDecaux Espanya, S.L.U. no es fa responsable de l'ús indegut o il·lícit de les claus o codis que es proporcionen als Usuaris a l'hora d'accedir a determinats continguts i servicis del Portal, inclús si el dit ús es fa per tercers no autoritzats o en cas de pèrdua o oblit dels mateixos.
23.   JCDecaux Espanya, S.L.U. no serà en cap cas responsable de qualssevol dany  i perjuís que pogueren derivar-se de:

 

 • La inexactitud, falta de fiabilitat, licitud, actualització, vigència o autenticitat de les dades, informacions, servicis i continguts del Portal.
 •  La falta de licitud, fiabilitat, veracitat, exactitud o exhaustividad dels continguts originats per tercers.
 •  La defraudació de les expectatives generades pels continguts o l'adopció de determinades decisions o actuacions actives i/o d´omissió, per part d'usuari, confiant en la informació present en els continguts del Portal

24. JCDecaux Espanya, S.L.U. es reserva el dret de denegar, retirar o suspendre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, la prestació dels Servicis a aquells usuaris que incomplisquen el que establix el present Avís Legal.

25. JCDecaux Espanya, S.L.U. es reserva el dret a exercir quantes accions estiguen al seu abast per a tutelar els seus interessos en cas d'incompliment de qualsevol de les disposicions contingudes en el present Avís Legal per part de l'usuari.

26. La prestació del servici es regix per la legislació espanyola, sent  competents els Jutjats i Tribunals de Madrid Capital, als que l'Usuari es sotmet  expressament

27. Les seues dades són tractats per JCDECAUX Espanya, S.L.U. (d'ara en avant, "JCDECAUX") , situada en Avinguda d'Aragó 328, CP 28022, Madrid (Espanya) , amb la finalitat principal de gestionar la relació com a usuari del sistema de lloguer de bicicletes, "Valenbisi" En este sentit, les seues dades són tractats basant-se en la dita relació. A excepció d'autoritats a qui JCDECAUX estiga obligada a transmetre informació, les seues dades no són cedits a terceres parts

Vosté pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament de dades, portabilitat de dades, així com a no ser objecte de decisions automatitzades. Pot fer-ho per mitjà de sol·licitud dirigida a JCDECAUX en la direcció anteriorment indicada, o a la següent adreça de correu electrònic: protecciondedatos\@jcdecaux.com, adjuntant còpia de la seua DNI o documentació acreditativa de la seua identitat, i referenciant en la comunicació l'assumpte "Protección de Dades de Caràcter Personal". Per a més informació consulte la Política de Privacitat de JCDECAUX en www.jcdecaux.es. D'altra banda, si no desitja rebre comunicació comercial de JCDECAUX, per favor, indique-ho explícitament, notificant-ho al correu protecciondedatos@jcdecaux.com

 

 

En el marc del servici prestat, JCDecaux Espanya, S.L.U., responsable del tractament, du a terme un tractament automatitzat de dades personals per a la gestió dels usuaris del sistema de bicicletes compartides VALENBISI de la ciutat de València, de conformitat amb el que disposa la  Política de Privacitat de JCDecaux.

 

Valencia

Oficina d'Atenció a l'Usuari de Valenbisi

Si necessita informació addicional sobre Valenbisi acoste's a visitar-nos. Ens trobarà en la GALERIA COMERCIAL SAPIRIS, calle Asturias, 34.

Oficina d´Atencio a l´Usuari

L'horari és de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 - 16:30 a 20:00. Els dissabtes de 09:00 a 14:00 hores."

_______________

SERVICI D´ATENCIÓ TELEFÓNICA 900 900 722

Des de l'1 de Setembre fins al 30 de Juny , l'horari del servici d'atenció telefònica és, de dilluns a divendres, de 8:30 a 22:00 hores. Dissabtes, Diumenges i Festius Nacionals, l'horari és de 10:00 a 21:00 hores.

Des de l'1 de Juliol fins al 31 d'Agost, l'horari del servici d'atenció telefònica és, de dilluns a divendres, de 9:00 a 22:00 hores. Dissabtes, Diumenges i Festius Nacionals, l'horari és de 10:00 a 21:00 hores

_______________

www.valencia.es

www.emtvalencia.es

Carrils bici i normes de circulació

Ajuntament de València - xarxa de carrils bici

____________________

Polse el següent enllaç per a enviar-nos l'Autorització per a menors d'edat, degudament omplida i firmada

AUTORIZACIO MENOR